Recursos i mitjans

 

 

Cal destacar que la nostra empresa està equipada amb els mitjans tècnics, humans i auxiliars necessaris per desenvolupar qualsevol tipus de treball de construcció, en són un exemple:

  • Arquitecte tècnic: graduat en gestió de l’edificació, tècnic superior en prevenció de riscos laborals.
  • Tots els nostres treballadors disposen de la formació necessària per a la seva feina.
  • Material d’encofrat per a pilars i murs de formigó per a un acabat de gran qualitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Nivell làser de doble pendent i receptor per control de maquinària.
  • Paviments de formigó amb diferents acabats: lliscats, remolinats, colorejats, escombrats,… I disposem de la maquinària adequada per realitzar-los (regles vibradors, helicòpters de diferents mides,…)

 

 

  • Maquinària per a talls en formigó: Perforacions cilíndriques perfectes amb qualsevol inclinació, des d’un diàmetre de 20 mm fins 300 mm. per a passos d’instal·lacions (canonades, conductes elèctrics…) i obertura de forats de petites dimensions i talls de precisió amb serra de gasolina en formigó i maons, obtenint cantonades perfectes sense sobretalls, ens permet fer forats des de 9×9 cm fins a 40 cm de profunditat amb cadena de diamant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empresa disposa de camions i grues de mides i tonatges diversos per tal de poder donar servei a qualsevol necessitat, totes les grues disposen de cullera i cistella, a més disposa de diversos vehicles per a desplaçar eines i personal fins a les obres.
També disposem de contenidors de 1’5 m3., 7 m3. i 20 m3. Cisterna d’aigua amb equip motobomba d’alta pressió.