Vídeos

 

Col·locació de llambordes (amb Rollmops 4×4):

 

Extracció de llambordes amb mitjans manuals:

 

Col·locació de lloses (amb Rollmops 4×4):

 

Tallar lloses i llambordes amb cisalla:

 

Rejuntat de paviments amb màquina:

Fira de Primavera de Campllong 2012: